ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. หนองคาย 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 81.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 80.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. สกลนคร 78.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 76.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 73.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 72.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 70.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. สุรินทร์ 70 เงิน 43  
45 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 43  
46 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 70 เงิน 43  
47 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 70 เงิน 43  
48 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 43  
49 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 43  
50 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 43  
51 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 69 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 68.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 67.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. บุรีรัมย์ 61 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน