ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. นครพนม 78.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 78.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 78.50 เงิน 20  
23 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 77.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 76.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 74.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 73.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 37  
39 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 72.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 71.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 71.50 เงิน 42  
44 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 70.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 70.50 เงิน 45  
47 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน