ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. บุรีรัมย์ 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมธษพล สพม. กาฬสินธุ์ 92.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.50 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 91.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 90.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 90.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 90.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 90.10 ทอง 20  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 90.10 ทอง 20  
23 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 89.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 89.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 89.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 30  
32 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 88.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 88.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 88.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 87.90 ทอง 36  
37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 87.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. นครพนม 87.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 87.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 87.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 86.90 ทอง 41  
42 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 86.90 ทอง 41  
43 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 85.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.70 ทอง 44  
45 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 85.10 ทอง 45  
46 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 83.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 82.30 ทอง 49  
50 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. ชัยภูมิ 81.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 80.30 ทอง 53  
54 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 79.10 เงิน 55  
56 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 78.70 เงิน 56  
57 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 78.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.10 เงิน 58  
59 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 50 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน