ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 82.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 82.60 ทอง 14  
18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 81.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 81.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 79.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. มหาสารคาม 79.40 เงิน 25  
28 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 79.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 79.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 78.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. อุดรธานี 78.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 78.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 77.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 76.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 66.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 66.80 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 65.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 65.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.40 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 65.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.20 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.20 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 65.20 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 64.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 64.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 64.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 62.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 62.60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน