ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 49 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 49 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 41 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 41 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 34 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 34 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 33 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 32 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 32 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 32 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 31 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 30 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 29 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 28 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 26 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 24 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 22 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. นครราชสีมา 20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 20 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 19 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 19 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 19 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 19 เข้าร่วม 43  
47 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 19 เข้าร่วม 43  
48 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 17 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 16 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 16 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 14 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 13 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เลย หนองบัวลำภู 13 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 13 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 12 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 11 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 11 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 8 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 7 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 4 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน