ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 15  
18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 67 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 66 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 53 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 52 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 52 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 52 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 52 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 52 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 51 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 51 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 50 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 49 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 48 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 48 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 48 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 47 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. ขอนแก่น 47 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 46 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 45 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 45 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 45 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 44 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 44 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ - -  
59 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ - -  
60 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน