ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 75.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 73.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 72.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 71.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 70.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 70.50 เงิน 16  
19 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 68.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 66.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66.50 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 66.50 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 65.50 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 65.50 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 64.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.50 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.50 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 64.50 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 64.25 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 63.75 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 63.50 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 63.25 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 62.75 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.75 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 62.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.25 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 61.75 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 61.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 61.25 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 60.75 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 60.75 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60.25 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน