ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 7  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 7  
13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 17  
22 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 17  
23 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 72 เงิน 26  
30 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 68 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 66 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 66 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. บุรีรัมย์ 64 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 62 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 58 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 54 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 52 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 52 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 52 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 48 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 46 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 44 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบึงพะไล สพม. นครราชสีมา 42 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 26 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 26 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน