ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 96 ทอง 5  
8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง 5  
9 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง 5  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง 5  
11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง 5  
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. สกลนคร 96 ทอง 5  
13 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง 5  
14 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 94 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 14  
16 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 94 ทอง 14  
17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 14  
18 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. สุรินทร์ 94 ทอง 14  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 94 ทอง 14  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 94 ทอง 14  
21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 94 ทอง 14  
22 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 22  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 22  
25 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 22  
26 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. มุกดาหาร 92 ทอง 22  
27 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 92 ทอง 22  
28 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 22  
29 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 29  
32 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 29  
33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 29  
34 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 29  
35 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 35  
36 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 39  
42 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 84 ทอง 39  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 43  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 72 เงิน 54  
56 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 54 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน