ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 63 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 61 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 61 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 61 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 57 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 57 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 57 เข้าร่วม 42  
47 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 56 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 56 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 56 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 56 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 56 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 56 เข้าร่วม 47  
53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 56 เข้าร่วม 47  
54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 56 เข้าร่วม 47  
55 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 56 เข้าร่วม 47  
56 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 52 เข้าร่วม 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน