ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. ขอนแก่น 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 64 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 59 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 59 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 59 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 59 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 58 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 57 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. ชัยภูมิ 53 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 52 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 52 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 50 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 50 เข้าร่วม 37  
42 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วม 37  
43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 49 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 49 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 49 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 49 เข้าร่วม 43  
47 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 47 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 46 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 45 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 44 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 41 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 40 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 36 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 36 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 36 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน