ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 85.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สกลนคร 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 16  
21 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 78.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 76.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 76.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 76.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 75.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 75.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 75.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 74.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 74.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 74.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 47  
49 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 68.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 67.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 66.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 65.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 60.40 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน