ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 76.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 75.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 74.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 73.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 73.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 72.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 71.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 71.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 70.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 69.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 69.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 68.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 68.60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 67.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 67.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 67.20 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 66.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 66.60 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 66.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 65.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. หนองคาย 64.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 64.20 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน