ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 76.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 76.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 76.40 เงิน 14  
16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 76.40 เงิน 14  
17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. บึงกาฬ 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 74.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 74.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 74.20 เงิน 22  
25 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 73.80 เงิน 27  
30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 73.80 เงิน 27  
31 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 73.80 เงิน 27  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 73.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 73.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 73.40 เงิน 33  
35 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 73.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 73.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 73.20 เงิน 35  
38 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 73.20 เงิน 35  
39 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี สพม. อุดรธานี 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 72.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 72.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 43  
45 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 43  
46 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 71.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 71.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. บุรีรัมย์ 71.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 50  
52 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 70.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 70.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 70.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 70 เงิน 55  
57 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 55  
58 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 55  
59 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. ชัยภูมิ 67.80 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน