ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 77.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) สพม. บุรีรัมย์ 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 75.40 เงิน 20  
22 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 74.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 74.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 73.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 71.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 66.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 65.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 64.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 64.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 64.60 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 64.60 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 64.20 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 63.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63.20 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 63.20 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 62.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62.40 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 62.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 61.60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.40 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 61.40 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน