ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธงธานี สพม. ร้อยเอ็ด 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 92.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 89.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 89.80 ทอง 12  
16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 89.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบึงพะไล สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 89 ทอง 20  
23 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 20  
24 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 88.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 88 ทอง 27  
28 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 27  
29 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 27  
30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 27  
31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 87.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 87.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 86.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 86.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 86.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 85.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 85.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 85.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 85.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85.20 ทอง 48  
51 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 51  
53 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 84.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 84.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 83.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 81.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 59  
61 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน