ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 18  
23 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 23  
27 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 23  
28 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 76 เงิน 23  
29 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 23  
30 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 76 เงิน 23  
31 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 23  
32 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 23  
33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 33  
37 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 33  
38 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 33  
39 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 33  
40 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 33  
41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 33  
42 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 75 เงิน 33  
43 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 74 เงิน 43  
45 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 66 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 66 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 50  
58 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 50  
59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน