ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 94.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 93.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 92.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 92.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 91.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 91.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 91.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. ขอนแก่น 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 90.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 90.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 90.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 90.40 ทอง 25  
29 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.40 ทอง 25  
30 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 89.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 89.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 89.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 89.80 ทอง 31  
35 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 89.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 89.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 89.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. หนองคาย 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 88.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 88.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 88.40 ทอง 45  
48 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 87.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 87.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 87.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.40 ทอง 51  
53 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 53  
55 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 86.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 86.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 84.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน