ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.30 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 86.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 86.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 86.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. บุรีรัมย์ 86.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. นครพนม 86.10 ทอง 28  
30 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 85.30 ทอง 32  
34 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 85.20 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 85.10 ทอง 37  
38 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สกลนคร 84.90 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 84.90 ทอง 39  
42 โรงเรียนบึงพะไล สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. ขอนแก่น 84.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 84.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 84.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.40 ทอง 46  
49 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 84.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 83.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 83.30 ทอง 53  
54 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 83.30 ทอง 53  
55 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82.70 ทอง 55  
56 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.70 ทอง 55  
57 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 81.60 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน