ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 8  
11 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 83.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 82.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 82.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 82.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 80.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 80.40 ทอง 31  
34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 80.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 36  
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 36  
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 36  
42 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 36  
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 78.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 78.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.60 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 78.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 78.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 78.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 78 เงิน 50  
52 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 50  
53 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 50  
54 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 50  
55 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 77.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 77.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.60 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน