ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. มหาสารคาม 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงพะไล สพม. นครราชสีมา 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 88.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. ชัยภูมิ 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. ร้อยเอ็ด 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 82.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 82.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. บุรีรัมย์ 82.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 80.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 80.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.30 เงิน 30  
31 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 77.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 77.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 76.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 76.75 เงิน 37  
38 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 38  
40 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 75.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. หนองคาย 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 74.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. หนองคาย 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70.75 เงิน 46  
47 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. ขอนแก่น 64.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 62.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. นครพนม 62.60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 62.60 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 62.60 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 62.60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน