ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. ขอนแก่น 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. นครพนม 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 83.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 82.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 81.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน