ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 72.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน