ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 19  
23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 19  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 19  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 19  
26 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 19  
27 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 19  
28 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 19  
29 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 19  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 19  
31 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 19  
32 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81 ทอง 32  
36 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 32  
37 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 32  
38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 32  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 39  
43 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 39  
44 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 39  
45 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 39  
46 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 80 ทอง 39  
47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 79 เงิน 47  
48 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79 เงิน 47  
49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79 เงิน 47  
50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 47  
51 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 79 เงิน 47  
52 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 78 เงิน 52  
58 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 52  
59 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 52  
60 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 60  
61 โรงเรียนโตนดพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน