ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 92.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 92.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 92.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 90.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 90.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 90.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 90.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 90 ทอง 25  
27 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 89.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 89.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 88.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 88.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 88.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 36  
37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 87 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 86.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 86.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 85.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 84.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 84.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 84.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 84.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 83.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 82.60 ทอง 54  
55 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 82.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 56  
58 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 81.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 59  
61 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน