ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. อุดรธานี 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม. บุรีรัมย์ 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. นครพนม 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. นครพนม 93 ทอง 11  
14 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. มุกดาหาร 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 17  
19 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 17  
20 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. สกลนคร 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 20  
25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 25  
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 25  
28 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 25  
29 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 29  
32 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 32  
34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 32  
35 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 32  
36 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 36  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 36  
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 36  
42 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 42  
43 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 42  
44 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 42  
45 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. บึงกาฬ 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 52  
54 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 52  
55 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. มหาสารคาม 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. ขอนแก่น 69 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน