ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 83.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 80.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 79.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 79.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.40 เงิน 20  
22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 78.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. สกลนคร 76.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 75.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. หนองคาย 74.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 72.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. นครราชสีมา 72.80 เงิน 35  
37 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 72.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 71.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 70.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 70.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 68.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 68.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 68.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 65.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 65.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 63.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. นครราชสีมา 62.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.60 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 60.20 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน