ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4  
10 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 10  
14 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 10  
15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 10  
16 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 16  
21 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 16  
22 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 16  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 16  
24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 16  
25 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 25  
29 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 84 ทอง 25  
30 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 25  
31 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 25  
32 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 25  
33 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 25  
34 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 34  
37 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 34  
38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 34  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83 ทอง 34  
40 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 34  
41 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 41  
43 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. นครพนม 81 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 41  
45 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 41  
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 41  
47 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 41  
48 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 81 ทอง 41  
49 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 81 ทอง 41  
50 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 41  
51 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 41  
52 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 41  
53 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนชำนิพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 53  
55 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 53  
56 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 53  
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 53  
58 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 53  
59 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 53  
60 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 53  
61 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน