ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. นครราชสีมา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง 7  
10 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 13  
20 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 92 ทอง 13  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 92 ทอง 13  
22 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 92 ทอง 13  
23 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 13  
24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 13  
25 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 92 ทอง 13  
26 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 13  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 92 ทอง 13  
28 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 92 ทอง 13  
29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 29  
31 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 29  
32 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 29  
33 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 91 ทอง 29  
34 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 29  
35 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 91 ทอง 29  
36 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 29  
37 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 29  
38 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 29  
39 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 29  
40 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 29  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 29  
42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 42  
43 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. นครพนม 90 ทอง 42  
44 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 42  
45 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90 ทอง 42  
46 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 90 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 42  
49 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 42  
50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 42  
51 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 42  
52 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 42  
53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 42  
54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 42  
55 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 42  
56 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. หนองคาย 90 ทอง 42  
57 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 57  
58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 57  
59 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 76 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน