ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. นครพนม 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 41  
44 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 44  
46 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 46  
47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 46  
48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 46  
49 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 49  
51 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. อุดรธานี 71 เงิน 52  
53 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน