ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 31  
35 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 31  
36 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 31  
37 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 41  
43 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79 เงิน 41  
44 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 79 เงิน 41  
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. หนองคาย 79 เงิน 41  
46 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 41  
47 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 41  
48 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 41  
49 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 49  
52 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 78 เงิน 49  
53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 49  
54 โรงเรียนเทพาลัย สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 49  
55 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 55  
57 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 55  
58 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 55  
59 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 76 เงิน 59  
60 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน