ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 20  
23 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 20  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 24  
27 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 24  
28 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 24  
29 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. นครพนม 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนเทพาลัย สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 29  
33 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 36  
41 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 44  
47 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 47  
50 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 76 เงิน 47  
51 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 47  
52 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 47  
53 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 53  
56 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 53  
57 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 53  
58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน