ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. อุดรธานี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. มหาสารคาม 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพม. สกลนคร 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 7  
12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 13  
18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 13  
19 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 91 ทอง 13  
20 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 20  
26 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 20  
27 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 20  
28 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 28  
30 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 28  
31 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 28  
32 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 28  
33 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 88 ทอง 33  
35 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย 88 ทอง 33  
36 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. บึงกาฬ 88 ทอง 33  
37 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง 33  
38 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. สกลนคร 87 ทอง 38  
41 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 38  
42 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 38  
43 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 38  
44 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 44  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 44  
48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 44  
49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 44  
50 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 50  
52 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 52  
54 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน