ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. สกลนคร 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 96 ทอง 4  
8 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 96 ทอง 4  
9 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง 4  
10 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง 4  
11 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 94 ทอง 11  
14 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 92 ทอง 14  
18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 14  
19 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 14  
20 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 14  
21 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 14  
22 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 14  
23 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 23  
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 23  
26 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 90 ทอง 23  
27 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 23  
28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 23  
29 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 23  
30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 23  
31 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 23  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 23  
33 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 23  
34 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 34  
38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 34  
39 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 34  
40 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 88 ทอง 34  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 34  
42 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 34  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 88 ทอง 34  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 84 ทอง 46  
49 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 46  
50 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนชำนิพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 50  
53 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 50  
54 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 50  
55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 50  
56 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 50  
57 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 50  
58 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. นครพนม 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 58  
61 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน