ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 91 ทอง 6  
11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 6  
12 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 6  
13 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 22  
25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 87 ทอง 22  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 22  
27 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 22  
28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 28  
32 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 28  
33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 28  
34 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 34  
37 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 34  
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 34  
39 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 34  
40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 84 ทอง 40  
44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 40  
45 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. นครพนม 84 ทอง 40  
46 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 40  
47 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. สกลนคร 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 58  
61 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน