ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธงธานี สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 6  
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 88 ทอง 14  
18 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 14  
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 14  
20 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 14  
21 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 88 ทอง 14  
22 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 22  
28 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สกลนคร 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 40  
42 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 40  
43 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 40  
44 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 40  
45 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 40  
46 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนท่าลาด สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 74 เงิน 47  
49 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 47  
50 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 50  
51 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 72 เงิน 50  
52 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 50  
53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 50  
54 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 50  
55 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 72 เงิน 50  
56 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 71 เงิน 56  
57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 70 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน