ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89 ทอง 11  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 11  
18 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 11  
19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 11  
20 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุดรธานี 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 20  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 20  
27 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 20  
28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 85 ทอง 20  
29 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 20  
30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 20  
31 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 31  
38 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 31  
39 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 83 ทอง 31  
40 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 31  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 31  
42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 31  
43 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 31  
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนคำยางพิทยาคม สพม. สกลนคร 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 44  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 44  
50 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 44  
51 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 44  
52 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 44  
53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 44  
54 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. หนองคาย 80 ทอง 44  
55 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 80 ทอง 44  
56 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 44  
57 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 44  
58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 44  
59 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน