ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 88 ทอง 14  
18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 14  
19 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. นครพนม 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 31  
36 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. สกลนคร 84 ทอง 31  
37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 37  
39 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 37  
40 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 37  
41 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 37  
42 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 42  
44 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 82 ทอง 42  
45 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 42  
46 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 42  
47 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 42  
48 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 42  
49 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 42  
50 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 81 ทอง 50  
54 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81 ทอง 50  
55 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 50  
56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 50  
57 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 50  
58 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. สุรินทร์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน