ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. มหาสารคาม 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 9  
14 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพร้าว สพม. หนองคาย 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนธงธานี สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 22  
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 22  
27 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 88 ทอง 22  
28 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 87 ทอง 28  
31 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 28  
32 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 32  
35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 32  
36 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 32  
37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81 ทอง 48  
50 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 48  
51 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 48  
52 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 48  
53 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 48  
54 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน