ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. ชัยภูมิ 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 16  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 87 ทอง 21  
25 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 21  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. อุดรธานี 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 26  
31 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 26  
32 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 32  
37 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 32  
38 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 38  
42 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. หนองคาย 83 ทอง 42  
45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 42  
46 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 46  
50 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน