ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สกลนคร 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. สกลนคร 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนธงธานี สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 21  
24 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. สกลนคร 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 30  
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 30  
35 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 30  
36 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 36  
38 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. บึงกาฬ 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 38  
40 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 40  
42 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 40  
43 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 43  
45 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 43  
46 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. นครราชสีมา 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 73 เงิน 46  
49 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 71 เงิน 50  
52 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. ขอนแก่น - -  
54 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน