ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 97.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 97.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. นครพนม 97.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. นครพนม 96.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. สุรินทร์ 96.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 96.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 96.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง 12  
13 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สกลนคร 95.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 95.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 95.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 95.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. สุรินทร์ 95.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 95.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 95.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง 21  
22 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 94.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 94.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 94.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 94 ทอง 32  
33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 93.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 93.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.70 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 93.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 93.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 93.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 93.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 93.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 93.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. กาฬสินธุ์ 92.95 ทอง 43  
44 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 92.90 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 92.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 92.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. นครราชสีมา 92.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 92.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92.30 ทอง 50  
51 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 92.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.10 ทอง 52  
53 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 53  
54 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 91.90 ทอง 54  
55 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 55  
56 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. นครราชสีมา 87.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86.50 ทอง 58  
59 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 82 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน