ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. ขอนแก่น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. สกลนคร 84.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. บุรีรัมย์ 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 82.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 81.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 81.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. ร้อยเอ็ด 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. ขอนแก่น 80.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 80.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. อุดรธานี 80.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. มุกดาหาร 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 80.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. บึงกาฬ 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 78.90 เงิน 30  
31 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 78.70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. ชัยภูมิ 77.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 77.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. ขอนแก่น 75.90 เงิน 39  
40 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 75.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. มหาสารคาม 75.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 73.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 73.70 เงิน 45  
46 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 73.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. อุดรธานี 73.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 72.90 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 72.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 72.30 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 72.10 เงิน 51  
52 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 70.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 70.30 เงิน 54  
55 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน