ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. มหาสารคาม 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 89.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 87.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 20  
26 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 20  
27 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 20  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86 ทอง 20  
29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 20  
30 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 85.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 85.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 85.80 ทอง 30  
33 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. สกลนคร 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุดรธานี 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 37  
41 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 37  
42 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 37  
43 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 37  
44 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 37  
45 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 37  
46 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 37  
47 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 37  
48 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 37  
49 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 37  
50 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 37  
51 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 37  
52 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 37  
53 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน