ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 85 ทอง 12  
18 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. นครพนม 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 18  
23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 18  
24 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 18  
25 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 18  
26 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 18  
27 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 84 ทอง 18  
28 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 84 ทอง 18  
29 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 36  
43 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 43  
46 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81 ทอง 43  
47 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 43  
48 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน