ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 86.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 83.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. นครราชสีมา 82.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 80.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 80.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 80.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 80.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. นครราชสีมา 79.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 79.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 79 เงิน 50  
51 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. ชัยภูมิ 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.80 เงิน 52  
54 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 78.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 77.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 77.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. ขอนแก่น 76.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 74.20 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน