ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. มหาสารคาม 93.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. สกลนคร 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 91.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 91.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 90.80 ทอง 22  
26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 90.40 ทอง 27  
30 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 90.40 ทอง 27  
31 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.40 ทอง 27  
32 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 90.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนปัญจดี สพม. ชัยภูมิ 89.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 89.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 89.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 89.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 88.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 88.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 88.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 87.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 52  
53 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 84.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 84.20 ทอง 55  
57 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 57  
58 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 57  
59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. สุรินทร์ 82.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน