ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 615
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สกลนคร 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน