ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. ขอนแก่น 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 91.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 87.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย 86.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. ชัยภูมิ 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. นครพนม 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. อุดรธานี 85 ทอง 27  
32 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 27  
33 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 27  
34 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 27  
35 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 27  
36 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 84.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.50 ทอง 36  
38 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 84.50 ทอง 36  
39 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.50 ทอง 36  
40 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84.50 ทอง 36  
41 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 41  
44 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 41  
45 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 41  
46 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 41  
47 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 41  
48 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 83.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 49  
52 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 49  
53 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 82.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 54  
56 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน