ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 88.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 88.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 87.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 87.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 86.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. บุรีรัมย์ 86.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 86.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. อุดรธานี 85.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. มหาสารคาม 85.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 84.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 84.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. หนองคาย 84.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 82.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. นครพนม 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. สุรินทร์ 81.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. นครพนม 81.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 81.40 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน